Activitati - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - arpia-craiova

Go to content

Main menu:

Activitati

Proiecte > Proiecte, activitati
ACTIVITATI  A.R.P.I.A  FILIALA CRAIOVA 
IN PERIOADA 1998 - 2003


Cu oczia aniversării pilotului Lt. Av. Petre Ivanovici în aprilie 1998 organizată de ARPIA Bucureşti la Băileşti, G-ral Div. Aero. Aurel Niculescu, discutând cu C-dor. Av.(r) Zarioiu Gheorghe a propus ca la Craiova să ia fiinţă o filială a ARPIA Bucureşti. Fiind vechi membru al filialei ARPIA Bucureşti, C-dor Zarioiu Gheorghe cunoscând preocuparea ARPIA, acesta a insistat ca la Craiova să se organizeze o filială ARPIA.
În urma acestei acţiuni la 10.07.1998 cei şase fondatori ai filialei având înscrişi 16 memrii au reuşit să constituie filiala ARPIA Craiova. 
Pe 18.07.1998 filiala a început activitatea cu 29 de membrii, alegându-se comitetul de conducere format din şapte membrii. Din partea conducerii ARPIA Bucureşti au fost prezenţi G-ral. Flot. Aero.(r) Cioabă Aurelian preşedintele ARPIA Bucureşti şi C-dor. Av. Morariu Ion. Secretar al filialei ARPIA Bucureşti.
Adunarea generală a ales ca Preşedinte de onoare pe regretatul G-ral Flot. Aero. (r) Ing. Cioroiu Ştefan Mircea şi Membru de onoare pe regretatul cpt. C-dor. Av.(r) Andrei Tudor, decorat cu Ordinul Mihai Vitezu cl.III.
Ca preşedinte a fost ales Lt. Cdor Av.(r) Ing. Marin Iovănel şi secretar Lt. C-dor Av.(r) Zegheanu Gheorghe.
De menţionat că am avut 12 veterani de război, trei ofiţeri activi piloţi din unitatea de aviaţie Craiova. În prezent mai avem 9 veterani de război şi 42 de membrii.
În activitatea noastră am încercat să realizăm cuvântul etica care înseamnă educaţie, tradiţie, istorie, cultură şi aviaţie , dar care nu s-a putut realiza decât parţial, deşi adunările s-au ţinut o dată pe lună în prima joi a lunii.
Filiala nu are un sediu în care să-şi desfăşoare activitatea, fiind toleraţi de a ţine adunările cu bunăvoinţa doamnei Col. Orevicianu la Cercul Militar Craiova.
Membrii filialei la radio (Ora oştirii) au expus materiale cu evenimente şi personalităţi din aeronautică. De asemenea în presa locală şi ziarul Oltul din Slatina s-au publicat peste 20 de articole de aviaţie, expuse şi semnate Lt. C-dor. Av(r) Iovănel Marin, C-dor Av.(r) Gheorghe Niţulescu, C-dor Av.(r) Zarioiu Gheorghe, C-dor Av.(r) Achim Dicu şi alţii.

În ziua de 04.03.1999 regretatul C-dor, Av.(r) Niţulescu Gheorghe şi Lt. Dinu Constantin la Gr. Şc. Nr.2 al ICM în faţa elevilor au ţinut o conferinţă privind aviaţia.
În ziua de 07.03.1999, membrii filialei, la iniţiativa Domnului Cpt. C-dor Av. Nicolau, şi C-dor Dicu Achim, împreună cu conducerea Bazei Aeriene Craiova şi a Domnului C-dor Av. Oreviceanu Walter, împreună cu cadre militare din unitate a avut loc adunarea generală care s-a încheiat cu o masă festivă la Cercul Militar de Aviaţie Craiova.

În ziua de 04.04.1999 membrii filialei împreună cu organele locale Băileşti, au comemorat 101 ani de la naşterea pilotului Petre Ivanovici depunându-se o coroană de flori.
S-a vizitat aeroportul civil Craiova, unde timp de 2 luni, filiala şi-a desfăşurat activitatea având la dispoziţie mijloc de transport şi sală prin bunăvoinţa şi preocuparea Domnului Slt. Av. Jianu George, Director Aeroport Craiova, ce este membru fondator al filialei.

În ziua de 10.10.1999 a avut loc întâlnirea lunară la Facultatea de Electrotehnică Craiova secţia E.I.B. unde au fost prezenţi din partea conducerii A.R.P.I.A. Bucureşti Domnul G-ral. Aurel Niculescu, G-ral. Flot. Baltă Constantin şi C-dor. Av.(r) Murariu Ion.
Au mai luat parte studenţi, ofiţeri din gr. 7 vânătoare Craiova, salariaţi ai Fabricii de Avioane Craiova şi Domnul Prefect al jud. Dolj Ing. Aero. Marinescu Jan, care a expus tema cu realizarea avionului IAR 99 ŞOIM, fabricat la Craiova.
În 1999, către Primăria Municipiului Craiova s-au făcut propuneri ca unui număr de 7 aviatori să li se atribuie denumirea unor străzi din oraş. Aceasta s-a aprobat în 2001. Străzii Aeroportului către Uzina de Avioane Craiova dândui-se numele de G-ral. Ştefan Ispas prin hotărârea 112
/2001 a Consiliului Local Craiova.
În 1999 din partea filialei s-au făcut propuneri de modificare a a statutului A.R.P.I.A. şi înbunătăţirea activităţii A.R.P.I.A.

În ziua de 11.04.2000 a decedat G-ral. Flot. Aero(r) Cioroiu Mircea. Filiala A.R.P.I.A. Craiova cu ocazia înmormântării s-a preocupat de organizarea funerarilor ce i se cuveneau, acordându-i-se toate onorurile meritate ca mare aviator şi veteran de război.
La iniţiativa filialei prin demersurile făcute la 25.04.200, în comuna Maglavit judeţul Dolj a avut loc comemorarea a 72 de ani de la naşterea G-ral. Div.(r) Prof. Dr. Ing. Ispas Ştefan. Cu această ocazie, Şcolii Generale din localitate i s-a atribuit numele de G-ral. Ştefan Ispas şi s-a montat o placă comemorativă pe edificiul şcolii, realizată cu contribuţia U.M. 01368 Craiova – Comandant C-dor Av. Dincă Gheorghe.
Cu sprijinul organelor locale s-a depus o coroană de flori şi s-a oficiat o slujbă religioasă la care a participat familia defunctului.
În această acţiune iniţiată de Preşedintele filialei Lt. C-dor.Av(r) Ing. Marin Iovănel, s-a evidenţiat C-dor. Av.(r) Pătru Gheorghe, Baza Aeriană Craiova, care a pus la dispoziţie mijlocul de transport şi participaţi din rândul ofiţerilor aviatori. De asemenea evidenţiem prezenţa conducerii A.R.P.I.A. Bucureşti prin Domnul G-ral. Div. Aero.(r) Niculescu Aurelian şi C-dor Av.(r) Ing. Şerbănescu Gheorghe, C-dor(r) Petre Bînă din partea revistei „Cer senin” şi studenţi din partea Facultăţii de Eelectrotehnică secţia E.I.B.
Filiala prin membrii săi a contribuit la înfiinţarea Muzeului de Aviaţie în cadrul Flotilei Craiova, ce s-a inaugurat în ziua de 29.09.2000, prin colectarea şi donarea de materiale şi documente din aviaţie, evidenţiindu-se în acest sens aportul C-dor. Av.(r) Pătru Gheorghe, C-dor Av.(r) Ing. Zarioiu Gheorghe şi Lt. C-dor Av.(r) Ing. Marin Iovănel, cu documente din activitatea G-ral. Flot.(r) Cioroiu Mircea.
În aceeaşi zi la Baza Aeriană Craiova a avut loc aniversarea a 60 de ani de la înfiinţarea Flotilei 3 Bombardament Craiova. La această aniversare au fost invitaţi şi au luat parte şi membrii A.R.P.I.A. filiala Craiova.

În ziua de 16.12.2000, a avut loc la Teatrul de Operă şi Operetă, un simpozion organizat împreună cu conducerea Liceului Teoretic Henri Coandă din Craiova, cu ocazia aniversării a 90 de ani de la primul zbor aero reactiv din lume „Coandă 1910”, evidenţiindu-se în organizare Cpt. C-dor. Av.(r) Nicolau Mihail.
Festivitatea s-a încheiat cu un program artistic oferit de formaţia Izvoraşul al Liceului Henri Coandă şi colectivul Teatrului de Operă şi Operetă Craiova.

În ziua de 11.01.2001, din partea Institutului de Cercetări Social Umaniste, Croitoru Gabriel a expus o temă în legătură cu 24.01.1959, ziua Unirii, constituirea României moderne.

În data de 05.04.2001, în cadrul întâlnirii din partea Muzeului Oltenia Doamna Prof. Gheorghe, şef secţie, a prezentat documente despre eroul aviator Ionel Romanescu şi cartea „Mormântul din cer” de Luchian Deaconu, despre viaţa lui Romanescu.
S-a organizat întâlnirea cu G-ral de Flotilă Dr. Ing. Av. Prunariu, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la zborul în Cosmos, care nu s-a realizat, G-ral Prunariu neputând răspunde la invitaţie.

În 22.08.2001 pentru 10 zile la Cercul Militar Craiova s-a deschis o expoziţie organizată de Plut. Adj. Mureşan Ionel, cu aspecte din activitatea filialei A.R.P.I.A. Craiova, arta contemporană, şi machete de avioane executate de C-dor Av. Paul Stavarache, membru al filialei.

În ziua de 08.09.2001, în satul Vlaici, comuna Coloneşti, judeţul Olt, s-a comemorat eroul Cpt. Av. Şerbănescu Alex, născut aici. Organele locale şi cetăţeni ai satului au organizat o slujbă religioasă. Filiala a participat cu 20 de membrii şi la propunerea filialei, organele locale au aprobat ca şcoala unde a învăţat Cpt. Av. Şerbănescu Alex, să-i poarte numele, urmând ca pe frontispiciul şcolii să i se monteze o placă comemorativă.

Pe 27.12.2001, la Maglavit s-au comemorat 10 ani de la moartea G-ral Div. Ştefan Ispas, unde a participat din partea filialei, Domnul Plut. Mureşan Ionel, Lt. C-dor. Av. Toma Ilie şi Cpt. C-dor. Av. Nicolau Mihail.
În luna martie şi mai 2002, la iniţiativa şi preocuparea C-dor Av. (r) Dicu Achim s-au făcut demersuri din partea filialei la Preşedintele ţarii, Prim-ministru şi armată, prin care am insistat şi arătat situaţia Fabricii de avioane Craiova, solicitând redresarea ei.
Prin adresa numărul 411 / 16.04.2002 şi 411/30.04.2002 Administraţia Prezidenţială, Departamentul Securităţii Naţionale, ne-a răspuns arătând preocuparea şi măsurile ce s-au luat ca SC Avioane SA Craiova să se redreseze.

În 14.06.2002, la Teatrul de Operă şi Operetă Craiova, a avut loc adunarea generală a filialei A.R.P.I.A. Craiova, în vederea alegerii unui nou comitet de conducere, după patru ani de activitate de la înfiinţarea filialei.
La această adunare am fost onoraţi de prezenţa Domnului G-ral Flot. Av.(r) Constantin Mereu, Preşedinte Filiala A.R.P.I.A. Bucureşti şi membru în Consiliul director al A.R.P.I.A. pe ţară, director general SC Avioane SA Craiova, C-dor.Av.(r) Nicolae Derveneanu şi alte oficialităţi locale şi judeţene între care Viceprimarul Municipiului Craiova Antonie Solomon cărora le mulţumim pentru participare şi sprijinul acordat în desfăşurarea acestei adunări. Mulţumim conducerii teatrului, Director Florin Zamfir şi Cpt. Av.(r) Mihail Nicolau, membru al filialei care s-a ocupat de partea organizatorică a spectacolului prezentat.
De asemeni mulţumim Domnului Antonie Solomon, Viceprimar al Municipiului Craiova, care în cuvântul său a precizat activitatea filialei, donând din venit propriu suma de 1.000.000 lei pe lună.
Mulţumim conducerii SC Avioane SA Craiova care a sponsorizat masa festivă.
Noul comitet a fost ales din şapte membrii prin realegerea ca preşedinte Lt. C-dor Av.(r) Ing. Iovănel Marin, secretar Lt. C-dor. Av.(r) Ing. Gheorghe Zegheanu şi prim-vicepreşedinte C-dor Av.(r) Gheorghe Iancu. Ca membru de onoare a fost ales Domnul Antonie Solomon – Viceprimar Municipiul Craiova.

Din iniţiaţiva subsemnatului în colaborare cu conducerea secţiei EIB, Facultatea de Electrotehnică, Prof. Dr. Ing. Romulus Lungu, am invitat, pe Cosmonaut G-ral. Flot. Av. Dr. Ing. Dumitru Prunariu la Craiova.
Întâlnirea a avut loc în cadrul Facultăţii de Electrotehnică, bucurându-se de un auditoriu impresinoant care a participat cu mare satisfacţie la expunerea făcută de dânsul privind activitatea sa cu realizările în Cosmos şi viitoarele obiective ale Agenţiei Spaţiale Române în ziua de 19.11.2002.
La această festivitate a luat parte şi Domnul G-ral. Lt. Av.(r) Rus Iosif, cu soţia şi Viceprimarul Municipiului Craiova, cărora din partea filialei li s-au înmânat diferite simboluri aeronautice.
După festivitate la iniţiativa Domnului Viceprimar Antonie Solomon membrii filialei şi invitaţii au luat parte la masa festivă, oferită de dânsul cu ocazia împlinirii a 47 de ani.
În semn de respect filiala i-a înmânat o diplomă şi macheta unui ICAR.

În ziua de 25.11.2002 la iniţiativa filialei împreună cu organele locale, Primăria şi conducerea Scolii Generale a cărei Director este Doamna Lidia Constantinescu s-au comemorat 30 de ani de la trecerea în nefiinţă a Savantului Ing. Henri Coandă. S-a oficiat o slujbă religioasă şi s-a depus o coroană de flori.
Cu această ocazie filiala a propus organelor locale şi şcolii din comuna Perişor, judeţul Dolj, să-i se dea numele de Henri Coandă. Filiala a montat o placă comemorativă pe frontispiciul şcolii şi a depus o coroană. Aceasta s-a realizat în data de 07.06.2003 cu ocazia împlinirii a 117 ani de naşterea Savantului.
Mulţumim Domnului Antonie Solomon pentru acordarea mijlocului de transport către Perişor.
Mulţumim Domnului Ing. Nicola Marian, Director Agenţia Mapamond Craiova, care a pus la dispoziţie un mijloc de transport şi pentru montarea plăcii comemorative.
În această acţiune s-au evidenţiat C-dor. Av.(r) Gheorghe Jianu şi Plut. Adj.(r) Ionel Mureşan membrii ai filialei.
Activitatea filialei s-a desfăşurat pe baza programului întocmit, urmărindu-se realizarea celor prevăzute.
La întâlnirile avute cu membrii filialei şi invitaţii, s-au expus materiale cu evenimente şi personalităţi din aeronautică, comemorând unii aviatori cu realizări deosebite şi decedaţi. S-au evidenţiat în expunerea materialelor C-dor. Av.(r) Zarioiu Gheorghe, Cdor. Gheorghe Pătru, Cpt. C-dor. Nicolau şi alţii.
În fiecare lună, în cadrul filialei s-au felicitat şi li s-au înmânat plachete cu vulturul acelora care au înpminit o vârstă cincinală.
De asemenea, cu ocazia sărbătorilor de Paşte, Crăciun şi Anul Nou, au fost felicitaţi membrii filialei şi personalităţi din judeţ şi tară.


ACTIVITATI  A.R.P.I.A  FILIALA CRAIOVA 
IN PERIOADA 2004- 2011

In anul 2003  ARPIA Craiova în colaborare cu conducerea secţiei EIB, Facultatea de Electrotehnică din Craiova, initiaza un proiect de reconditionare a aeronavei care exista in parcul din fata scolii generale de la Perisor, Judetul Dolj. Avionul de scoala si antrenament de tipul ZLIN TRAINER a fost adus la Craiova si sub conducerea domnului Dumitrescu Ilie precum si a cadrelor didactice care predau materiile de specialitate in cadrul sectiei de de Echipamente si Instalatii de Bord pentru aeronave s-a inceput reconditionarea acestuia. In decurs de 2 ani, studentii sectiei de EIB din Craiova, au demontat avionul pana la nivelul sutructurii si l-au reasamblat. Acesta nu a fost doar reasamblat,  unele din componente fiind chiar modernizate. Un an mai tarziu in anul 2004, studentii sectiei EIB, grupa 11507 urmau sa se bucure de rezultatele muncii lor. Avionul care purta acum indicativul sectiei EIB, ZLIN YR-EIB 2004 sub ochii acestora, dar si a catorva persoane care venisera sa vada ce se intampla, urma sa faca un rulaj la sol prin fata atelierului unde acesta fusese reconditionat. 


ACTIVITATI  A.R.P.I.A  FILIALA CRAIOVA 
IN PERIOADA 2012 - 2016
 
     Mesaj la nivel național: „2012 - Anul european al veteranilor activi şi al solidarităţii între generaţii”
 
    Principalele activități şi evenimente:
 
09 – 30 ianuarie  Prezentarea mesajului şi principalelor activităţi pentru  2012
20 ian - 85 de ani de la prima acţiune de înfiinţare a ARPA  - ARPIA de azi
 
1 februarie    Ziua Intendenţei Militare
11 februarie – Adunare generala: omagiere ”90 ani de la nasterea gl.mr. Grigore Bastan”(23ian); proiectul programului cu principalele activitati si evenimente pe anul 2012; proiectul organizarii si desfasurarii festivitatii aniversare: ”60 de ani de aviatie reactiva de lupta pe aerodromul Craiova”;   prezentarea proiectului brosurii „ARPIA Craiova – trecut, prezent si viitor”; proiectul planului de actiune  pentru asigurarea fondurilor financiare ale filialei si de crestere a numarului membrilor asociatiei; proiectul planificarii privind participarea la activitatile de stimulare si sprijinire a activitatilor aeronautice la unitatile de invatamant; completarea Consiliului Director; invitat  de onoare, europarlamentarul Marian Jean Marinescu;
23 februarie  Ziua Hidrografului Militar;
Februarie: pregătirea si finalizarea  deschiderii adresei: www.arpia.ro craiova; continuarea lucrarilor la avionul ”Coanda 1910”; sprijinirea proiectului avionului DAV - VERTIS- Stamatescu; continuarea  demersurilor de amplasare a av. IAR - 93; amenajarea si dotarea sediului asocatiei; finalizarea dosarului pentru obtinerea personalitatii juridice de catre filiala noastra; actiuni de colectare a resurselor financiare si materiale ale asociatiei si de crestere a numarului de membri.
28 februarie  Ziua Protecţiei Civile;
 
 1 martie  Ziua Automobiliştilor Militari, Ziua Forţelor pentru Operaţii Speciale;
3 martie – Adunare generala:  expunere „85 ani de la infiintarea  ARPA/ARPIA” (oficializare 15 martie);  estimarea  bugetului de venituri si cheltuieli pt. 2012;  proiectul regulamentului de functionare al filialei; proiectul de masuri privind  publicarea in presa si reviste, informarea difuzarea si popularizarea publicatiilor, articolelor, emisiunilor si cartilor cu tema de aviatie; proiectul revistei „Aripi Doljene”; propuneri pentru schite de plachete,  insigne, legitimatii.
Martie – continuarea lucrarilor la avionul’Coanda 1910’; sprijinirea proiectului avionului DAV-  VERTIS Stamatescu; continuarea  demersurilor de amplasare a av. IAR - 93; amenajarea si dotarea sediului asocatiei; intocmirea bazei de date  autobiografice privind membrii asociatiei;   planificarea participarii la mitinguri aviatice in tara si in strainatate; actiuni de colectare a resurselor financiare  si materiale ale asociatiei si de crestere a numarului de membri.
15 martie  - Aniversare, 85 de ani de la înfiinţarea ARPA/ARPIA, oficializare
25 martie  Ziua Operaţiilor Psihologice
 
1 aprilie – Centenarul infiinţarii primei Şcoli Militare de Aviaţie în România. Prima şcoală de pilotaj a armatei avand ca teren, câmpul de zbor de la Cotroceni.
7 - aprilie – Adunare generala:  expunere „Centenarul infiintarii primei Scoli Militare de Aviatie”; propuneri privind acordarea de nume de aviatori la localitati, strazi, unitati de invatamant si institutii; prezentare autobiografica 1-2 membrii; proiect placa comemorativa „Petre Ivanovici” la Cornereva masuri de realizare si instalare; proiect de solidaritate a  membrilor asocatiei  pentru sprijinirea cazurilor grave de imbolnavire, de diversificare amodalitatilor de  comunicare si socializare in scopul asigurarii mentalului adecvat varstelor inaintate; proiect de colaborare in activitati de cercetare in domeniul aeronautic si IT, in cadrul incubatorului de afaceri transfrontaliere Craiova. 
Aprilie- Activităţi privind evoluţia învăţământului aeronautic; editarea brosurii „ARPIA Craiova - ,trecut, prezent si viitor”; editarea revistei „Aripi Doljene”; participarea unei delegații A.R.P.I.A. – filiala Dolj la manifestările din garnizoana Bobocu prilejuite de Centenarul Școlii militare românești de aviație ; continuarea lucrarilor la avionul -’Coanda 1910’; intocmirea documentarului cu expuneri, materiale, articole etc.; realizarea de  plachete, diplome, machete, insigne si legitimatii;   sprijinirea proiectului avionului DAV – VERTIS - Stamatescu; continuarea  demersurilor de amplasare a avionului  IAR – 93 în municipiul Craiova;  participare a unor delegații ale A.R.P.I.A. filiala Dolj la festivitati organizate de Ziua Veteranilor (29 aprilie),  de Ziua Infanteriei Române si de Ziua Logisticii Militare (30 aprilie); participare cu expunerea: „Beneficiile veteranului activ in filozofia batranetii si ale solidaritatii intre generatii”; actiuni de colectare a resurselor financiare si materiale ale asociatiei si de crestere a numarului de membri.
Discutarea și aprobarea conținutului mesajului A.R.P.I.A. – filiala Dolj cu prilejul aniversării a 60 de ani de aviație reactivă pe aerodromul Deveselu.
15 - 16 aprilie – Sfintele Paşti
23 aprilie  Ziua Forţelor Terestre, Sf. Gheorghe;
25 aprilie  Ziua Justiţiei Române;
        
 4 – 5 mai – participarea la festivitatea aniversara: ”60de ani de aviatie reactiva de lupta pe aerodromul Deveselu”. Prezentarea mesajului A.R.P.I.A.-filiala Dolj cu privire la aniversarea a 60 de ani de aviație de luptă reactivă pe aerodromul Deveselu (președintele asociației).
12 - mai – Adunare generala: concluzii rezultate  in urma organizarii si desfasurarii festivitatii de la Caracal din 4-5 mai, masuri ce se impun pentru organizarea propriilor manifestări legate de acest eveniment pe aerodromul Craiova; rediscutarea proiectului prezentat in luna februarie cu privire la festivitatea similara de la Craiova, din septembrie; proiect  privind  realizarea unei placi comemorative cu toti aviatorii decedati la datorie pe aerodromul Craiova; prezentare autobiografica.
Mai - demersuri la autoritatile locale pentru acordarea de noi nume de aviatori institutiilor, strazilor si unitatilor aprobate; actiuni de colectare a resurselor financiare si materiale ale asociatiei si de crestere a numarului de membri;  continuarea lucrarilor la avionul -’Coanda 1910’; sprijinirea proiectului avionului DAV – VERTIS – Stamatescu; actiuni de colectare a resurselor financiare si materiale ale asociatiei si de crestere a numarului de membri.
5 mai 1912 - infiintarea Ligii Nationale Aeriene cu scopul dotarii armatei  romane cu avioane achizitionate prin subscriptii publice;
8 mai   Ziua Europei;
9 mai - participarea la simpozionul organizat de ANCMR Filiala Craiova, „135 de ani de la Proclamarea Independenţei de Stat a României”;
15 mai  Ziua Poliţiei Militare;
17 mai – participarea la  „Centenarul cpt.av. Alexandru Şerbănescu (n.1912, Coloneşti, Olt) ARPIA participă ca partener la programul stabilit cu Fundaţia „Erou cpt.av. A. Şerbănescu”;
19 mai - participarea  la adunarea tematică la nivel naţional:” ARPIA Focsani -2012”.
20 mai  Ziua Financiarului Militar
24 mai   Înălţarea Domnului - participarea la festivitati de  Ziua Eroilor, organizatori: Asocatia Cultul Eroilor filiala Craiova si Garnizoana Craiova;
31 mai   Ziua Geniştilor Militari;
- participarea  la  festivitatea sarbatoririi „Zilei Rezervistului” organizator ACMRR-  Filiala Craiova
 
3 – 4 iunie  Rusaliile;
2 iunie -  Adunare generala:  omagierea inginerului Aurel Vlaicu, inventatorul primului avion conceput, proiectat, construit şi zburat in România; avion construit la Arsenalul Armatei şi care a intrat în proprietatea armatei, executând în 1910, prima misiune de zbor cu caracter militar; ”; expunere
“23 iunie 1912 - comandor r. Sandachi Paul;
 „ 20 iunie 1012 - prima jertfa a aviatiei romane - lt. Gheorghe Caranda - invitat special, scriitorul Ilarie Hinoveanu; prezentare
participarea de exceptie a lui Aurel Vlaicu la concursul aeronautic international de la Aspern - Imperiul Austro-Ungar” – prezintă
film documentar; 
10 iunie - Ziua Paraşutiştilor Militari;
17 iunie - 22 iulie „ Luna culturii aeronautice”;
Iunie - participare la  sesiunea de comunicări ştiinţifice la Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene privind omagierea inginerului Aurel Vlaicu;
- colaborare cu Centrul de Cercetare si Incercari in Zbor – Craiova, pentru organizarea de activitati specifice de sarbatorire dupa traditie, a „Zilei Aviatiei”     
- prezentare de carte: Forțele Aeriene române în perioada Războiului Rece, autori Paul Sandachi, ing. Cristian Crăciunoiu;
- continuarea lucrarilor la avionul -’Coanda 1910’; sprijinirea proiectului avionului DAV – VERTIS – Stamatescu;
- actiuni de colectare a resurselor financiare si materiale ale asociatiei si de crestere a numarului de membri;
18 iunie - Ziua constructorilor militari;
29 iunie - Ziua Drapelului - participarea la festivitatea organizata de comandantul Garnizoanei Craiova;
 
 1 iulie -  Ziua Muzicilor Militare
2 iulie - Adunare generala:  planul pregatirii si organizarii festivitatilor  de sarbatorire a „Zilei Aviatiei Romane”;  expunere „ rolul si importanta lucrarilor ARPIA in cultura aeronautica”; proiect colaborare cu Primaria com. Perisor pentru   sprijinirea realizarii „ Muzeului Henri Coanda – Perisor”;  proiect ” Sala Aeronautica „ ARPIA – Craiova, in cadrul Muzeului Olteniei; proiect participare la Air SHOW – Sankt Petersburg 2012 cu expozitie statica avion „Coanda 1910”(studiul  cerintelor si posibilitatilor); proiect de sprijin moral, material si financiar, acordat familiilor (mostenitorilor) apartinand aviatorilor decedati in cazul exploziei munitiei de aviatie din UM01820 Craiova din iulie 1997.
14 iulie –participare la sarbatorirea „ Zilei Transmisioniştilor Militari”;
20 iulie –  festivitatea   sarbatoririi „ Zilei Aviaţiei Române şi a Statului Major al Forţelor Aeriene”, invitati:  reprezentanti  ai asociatiilor si fundatiilor din Craiova, ai autoritatilor si institutiilor publice locale; masa festiva la Cercul Militar Craiova.
21(28) iulie – participarea  la  Air Show Otopeni 2012 → Miting aerian organizat cu ocazia Zilei Aviaţiei [ARPIA, participă ca partener şi/sau coorganizator];
23 iulie -  Ziua Presei Militare;
25 iulie -  Ziua Radiolocaţiei;
29 iulie -  Ziua Imnului Naţional –participare la actiuni comune cu celelalte asociatii militare, organizator, garnizoana Craiova;
30 iulie – finalizarea construirii avionului „Coanda 1910”
  
1 august
1912 - s-a deschis scoala de pilotaj a Ligii Nationale Aeriene;
4 august -  Adunare generala: “140 de ani de la nasterea lui Traian Vuia,
inventator si pioner al aviatiei europene si mondiale” (7august 1872); prezentare autobiografica; film documentar;
analiza
  nivelului asigurarii fondurilor financiare pentru indeplinirea programelor aprobate-masuri ce se impun.
Program complex în colaborare cu Muzeul Olteniei privind personalitatea prințului Georghe Valentin Bibescu, pionier al aeronauticii mondiale, întemeietor al Ligii Naționale Aeriene și a Școlii de Pilotaj de la Băneasa (1912)
5 august  -  participare la  a doua ediţie a 2-a mitingului aerian de la Băneşti;
6 august   participare la desfăşuarea Maratonului „Pe aici nu se trece”. Organizatori: ARPIA, Ro Club Maraton şi ARPIA filiala Focşani. Itinerar: Mărăşti, Străoane, Panciu şi Mărăşeşti, 46 km (supermaraton)
15 august - Ziua Marinei Române ;
                 - instalarea obeliscului si a placii comemorative Petre Ivanovici, la Cornereva judetul Caras Severin;
17 august – participare la Air Sow Sankt Petersburg 2012  cu expozitie statica  a avionului „Coanda 1910” (daca sunt intrunite conditiile cerute de organizator);
7 August 2012 – participare la deschiderea muzeului „Traian Vuia” in comuna natala Faget;
21 august – Ziua Medicinei Militare;
 
 1 septembrie –Festivitati  aniversare: „60 de ani de aviaţie reactiva de lupta  pe aerodromul  Craiova”  -  sedinta festiva; expozitie; lansare de carte sau revista; film documentar; plachete si diplome aniversare; istoric ARPIA  Craiova; vizita pe aeroportul Craiova; dezvelire exponat  avion - IAR 93; salutul din zbor al unor formatii de aeronave.
Septembrie  -  participare la activitatile  de comemorare a lui A. Vlaicu, pioner al Aviaţiei Române şi Europene, la Banesti.( 13 sept)
- participare - la Salonul Naţional de Machete Militare(şi aero), ediţia 3-a (20 sep-25 oct);
- participare - la Berlin Air Show - 11septembrie;
- actiuni de colecsi de ctare a resurselor financiare si materiale ale asociatiei restere a numarului de membri; ;
- sprijinirea proiectului avionului DAV-  VERTIS Stamatescu;
19 septembrie -  Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene;
 
 1 octombrie  Ziua Scafandrilor Militari;
6 octombrie -  Adunare generala  -   moment de bilant:  „6 ani de la aderarea ARPIA  Romania la EPAA;  expunere:”actiunile de lupta duse de aviatia romana pentru eliberarea Transilvaniei in perioada august 1944 - octombrie 1944”; prezentare autobiografica; invitat de onoare, primarul municipiului Craiova;
Octombrie – participrea la festivitatea sarbatoririi ‚Zilei Armatei Romaniei” organizator: garnizoana Craiova(25 octombrie)
- actiuni de colectare a resurselor financiare si materiale ale asociatiei si de crestere a numarului de membri;
- sprijinirea proiectului avionului DAV-  VERTIS Stamatescu;
9 octombrie  Ziua Resurselor Umane
30 octombrie  Ziua Relaţiilor Publice Militare
 
 3 noiembrie - Adunare generala –  expuneri : „130 de ani de la nasterea lui Aurel Vlaicu”; (19 noiembrie 1882); industria aeronautica romana si inzestrarea armatei cu avioane in  perioada Razboiului Rece; prezentare autobiografica;
Noiembrie – activitati coordonate de la centru, in cadrul Programului Cultural National si European denumit: ”Henri Coanda un savant pentru Europa de maine” (25 noiembrie);
- actiuni de colectare a resurselor financiare si materiale ale asociatiei si de crestere a numarului de membri;
- sprijinirea proiectului avionului DAV-  VERTIS Stamatescu;
3 noiembrie Ziua Vânătorilor de Munte
8 noiembrie   Ziua Înzestrării Armatei
10 noiembrie  Ziua Artileriei
12 noiembrie  Ziua Statului Major General, Ziua Geodezilor, Ziua Cercetaşilor Militari
29 noiembrie  Ziua Infanteriei Marine
 
 1 Decembrie -  Ziua Naţională  Românei -  participare  la festivitatile organizate de ACMRR  la Cercul Militar  si de garnizoana Craiova;
8 decembrie – Adunare generala: expunere „100 de ani de la adoptarea primului insemn al aviatorilor militari romani si evolutia acestuia” -  expoziție de insemne ale aeronauticii militare române (comandor r. Botez Ion); raportul anual al Consiliului Director privind indeplinirea programului asociatiei; bilantul contabil; proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013;  probeme organizatorice.
25-26 decembrie -  Sărbătorile Crăciunului; 


COPIA AVIONULUI VUIA NR.1 
 in expozitie internationala la  Mons - Belgia,  la SHAPE- FEST-2016

       In urma cu 5 ani, in ARPIA filiala Craiova, s-a lansat ideea construirii unor avioane istorice  -care sa reprezinte inca odata dovada contributiei inventatorilor romani la inceputurile aviatiei europene de acum peste 100 de ani. Oportunitatea unei astfel de actiuni era si este justificata de realitatea pentru noi romanii ofensatoare, potrivit careia inventatorii romani in aeronautica de inceput, nu prea au fost  recunoscuti decat asa greu,  cu..noduri… si in fata evidentelor demonstrate cumari eforturi. In postura aceasta ne-am propus sa ne situam cel putin cat ne mai tin jambele.. Putini credeau in reusita, mai ales ca s-a dorit  in mod serios ca acestea sa  ruleze la mitingurile aviatice din tara si, atentie, mai ales de peste hotare.
    Bazandu-ne  pe anumite posibilitati tehnice locale fructificate prin bunavointa unor oameni de bine cu radacini in industria aviatica din Craiova, dar mai ales pe experienta si curajul unui colectiv de numai cativa aviatori puternic motivati de pasiunea de o viata pentru aviatie,  am  reusit cu eforturi si multa perseverenta pentru depasirea multor  dificultati, pe durata a 4 ani, sa realizam ceea ce pentru multi din breasla pare imposibil.
 Astfel, a fost posibila  participarea  noastra la spectacole aeriene alaturi de Aeroclubul Romaniei dar si de Fortele Aeriene , inca din anul 2012  cu copia avionului Coanda 1910  si , apoi in anul 2015  si 2016, cu  cea a avionului VUIA nr.1, constituind spre deliciul publicului numeros  si,  spre fala organizatorilor deopotriva cu a noastra, o formatie sui-generis: Vuia , Vlaicu, Coanda,   devenita traditie.
 In fiecare an asteptam cu emotie evenimentele aviatice pentru a ne mandri cu rezultatele  muncii noastre, ca expresie a faptului ca meritam   o mica rasplata ca satisfactie a implinirii unei datorii de suflet inainte de  finalul implacabil.
  Un astfel de moment de bucurie l-am trait impreuna cu o buna parte din echipa tehnica, in frunte cu neobositul comandor in rezerva Ilie Dumitrescu, in vara acestui an, ca urmare a performantei de a participa cu cele doua avioane istorice doi ani consecutivi, la  parada de deschidere cu rulaj, la   BIAS, cand ARPIA  Craiova a primit placheta ‘’ Knight of  the Air’’  insotita de” CERTIFICATE OF EXCELENCE’’ for outstanding performance at BUCHAREST INTERNATIONAL  AIR SHOW 2016’’oferite de organizatorii, Compania  Nationala  Aeroporturi Bucuresti, alaturi de adevaratii performeri  aerieni, pilotii de pe Mig – 21 Lancer, SU – 27, F- 18, Gripen, Extra – 300, etc…
  Varful  performantei,  in opinia noastra, ca purtatori de imagine cu pagini din istoria aeronauticii ce privesc marii inventatori, il reprezinta  participarea noastra cu avionul Vuia nr.1 – copie – in Belgia la Mons, in cadrul activitatilor Comandamentului Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SHAPE-FEST 2016) alaturi de 28 de tari membre NATO sau partenere. Activitatea  s-a realizat la iniativa sefului reprezentantei Statului Major General al armatei Romaniei la Mons, generalul maior Victor Strambeanu ,pilot de supersonic cu o admirabila cariera in aviatie, rod al unui efort si daruiri demne de respect.Ne-a impresionat si cu reusita ctitoriei unui minunat monument inchinat eroilor aviatori in zona aerodromului Borcea, unde a indeplinit sarcina complexa de commandant de baza aeriana NATO, cu  avioane supersonice Mig- 21 Lancer.
  Actiunea in sine de la inceputurile planificarii ei a fost proba de vointa dar si de capabilitati  de care numai unii ca noi se mai vedeau in stare avand in vedere vremurile ce marcau tamplele albite. Dupa o incercare esuata in anul 2015, din cauza intarzierii inceperii demersurilor, anul acesta potrivit unui plan elaborat din timp am reusit , desi recunosc, tot cu emotii si asumari care in cele din urma s-au dovedit benefice  pentru indeplinirea misiunii. Lipsa unor certitudini in asigurarea finantarii deplasarii si subzistentei echipei de insotire, a determinat micsorarea la maximum a acesteia,  contributia proprie devenind criteriul  de selectie, ceea ce a dus la  nemultumirea celor care nu au inteles situatia reala. Organizati in doua esaloane: unul rulant, cu avionul demontat si cu materialele necesare, iar altul “de zbor’’ cu seniorii, folosind Wizer line,pentru ca era  varianta cea mai putin costisitoare. Desi cu emotii pe distanta a 1250 de km, cu asemenea “marfa” care starnea curiozitatea vamesilor, am avut norocul unui transportator cu experienta, si avionul  a  ajuns cu bine in dimineata zilei de 8 septembrie asteptat de ofiteri din cadrul SHAPE- Romania, pentru procedura de autorizare acces in baza NATO, potrivit datelor inaintate in prealabil. De aceeasi procedura am beneficiat si noi “cei trei muschetari”( Dumitrescu Ilie  si  Popovici Gheorghe)  dupa ce am fost preluati de pe aeroportul Bruxelles- Charleroy, cu doua  ore mai tarziu.  Bucurosi, curiosi , dar si emotionati de ceea ce vedeam in premiera : proceduri de acces , locatie,   organizare si infrastructura despre care am aflat ca reprezinta modelul unui orasel independent ce nu are in vedere doar indeplinirea sarcinilor operative specifice, ci si asigurarea celor mai bune conditii de trai pentru familile militarilor tuturor natiunilor: locuinte comfortabile, magazine si restaurante cu carduri de discaunt, spitale  cu asigurari de sanatate, scoli si diferite cursuri  cu predare in limba engleza si franceza – scoala belgiana(cea mai preferata), - spatii si amenajari pentru sport si   agreement, etc..Sa tot inveti ca sa poti fi selectat pentru 2-3 ani in astfel de structura  care-si respecta cu adevarat  cadrele militare. Precizarea locului de amplasare in expozitie a avionului , cu stabilirea detaliilor de desfasurare a prezentarii, cu reguli si masuri de securitate, ne-au incredintat ca suntem in masura sa ne indeplinim misiunea. In continuare cu ajutorul domnului general Victor Strambeanu in  obtinerea autorizarii de a vizita intregul comandament  cu personalul la “treaba”, (pe viu), am avut sansa unica de a vedea pagini din   istoria  SHAPE, elegant si discret afisate pe spatii cu momente  si  personalitati, - sefi si  comandanti pe diferite trepte,  natiuni si perioade, cu relevanta in devenirea aliantei NATO. 

 
Back to content | Back to main menu